Vi mäter användarupplevelse

 
 

En bra användarupplevelse är nyckeln till att lyckas online. För att skapa den måste man förstå användarna och deras behov

 

En bra användarupplevelse ger användaren vad den behöver och stöttar samtidigt era konverterings och affärsmål. För att leverera en bra upplevelse till sina användare krävs att man vet vem de är, deras behov, beteende och förväntningar.

Med E-Space tjänster får du veta hur du veta dina olika typer av användares upplevelse och hur den kan förbättras för att bidra till affärs- och konverteringsmål.

 

Vår metod

Vi utvecklar sedan lång tid tillsammans med våra kunder en metod för att förstå de riktiga användarnas upplevelse så bra som möjligt. Den går i korthet ut på att vi ställer relevanta frågor till användarna på ett genomtänkt vis, vid rätt tidpunkt och kopplar svaren till vad varje användare gjort på webbplatsen.

I våra onlineverktyg analyseras all data för att ge en begriplig och användbar bild av olika typer av användares upplevelse, beteende behov och problem. För den som vill erbjuder vi oss att göra analysen och en av våra erfarna analytiker presenterar slutsatserna tillsammans med rekommendationer.

 

Vi har erfarenheten

 

För ett bättre internet sedan 1998

Vi har hjälpt företag och organisationer att förbättra sin digitala närvaro sedan 1998 och har sett det mesta. Vi har utvärderat tusentals webbplatser globalt, på mer än 50 språk, för allt från multinationella koncerner, till statliga verk och små frivilligorganisationer.

Vår erfarenhet hjälper er att förstå och möta användarna på deras villkor.