Vi utvärderar digitala kanaler
så att ni kan optimera dem för era användare

 
 

Vårt bidrag till er verksamhet är oberoende utvärdering. Vi analyserar hur väl er digitala närvaro möter användarnas behov och förväntningar.
Med oss kan ni optimera era digitala kanaler för
utvalda målgrupper och affärsnytta.

 

Era användare har lösningen

Era användare, deras behov, beteende och förväntningar förändras hela tiden. För att ge dem en bra användarupplevelse som stöttar konvertering och affärsmål krävs ständig utveckling.

Vi svarar på frågor som:

  • Har ni rätt besökare?
  • Vad är deras ärende?
  • Hittar man vad man söker ?
  • Vilka problem har besökaren?
  • Hur placerar du dig i jämförelse med din egen branch?

Är du intresserad av sanningen om era besökare?

 

E-Space mäter och analyserar löpande vem de riktiga användarna är, deras beteende, behov, konverteringsmönster och användarupplevelse. Baserat på analysen ger vi konkreta och användbara råd om hur ni kan öka värdet av era digitala kanaler genom en skräddarsydd upplevelse för utvalda målgrupper.

Vi erbjuder professionell och oberoende utvärdering och de insikter ni behöver för att hålla rätt riktning. Efter ett par iterationer med oss kommer ni att märka en tydlig förbättring i användarnas nöjdhet och i de digitala kanalernas bidrag till verksamheten.

 

Utvärdering är nyckeln till förbättring

 


The Evaluation Space

Det svåra i digital utveckling är att veta vilka förändringar som behövs och när för att bibehålla och förbättra användarupplevelsen. Tyvärr baseras de flesta utvecklingsbeslut på magkänsla och gör mer skada än nytta för de riktiga användarnas upplevelse.

Det som saknas i de flesta fall är seriös utvärdering. Vårt uppdrag är att fylla det tomrummet och ersätta magkänslan med de data och insikter som behövs för att fatta rätt beslut om och om igen. När ni har insett att användarna har lösningen hjälper vi er att hitta den.

 
 Med E-Space utvärdering får ni de insikter ni behöver för att utveckla era digitala kanaler i takt med användarna så att ni får ut maximal affärsnytta.

Med E-Space utvärdering får ni de insikter ni behöver för att utveckla era digitala kanaler i takt med användarna så att ni får ut maximal affärsnytta.


De tre stegen i vår utvärdering

 

1. Datainsamling

Baserat på er verksamhet och digitala strategi sätter våra rådgivare upp en skräddarsydd mätning av era digitala kanaler genom att kombinera tracking, användarundersökning och andra verktyg.

2. Analys

Våra erfarna analytiker transformerar rådatan till begripliga och meningsfulla samband och slutsatser med våra beprövade metoder.

3. Insight

En av våra rådgivare presenterar data och slutsatser och ger konkreta om för förbättringar utifrån er digitala strategi och affär.

Vi har erfarenheten

 

För ett bättre internet sedan 1998

Vi har hjälpt företag och organisationer att förbättra sin digitala närvaro sedan 1998 och har sett det mesta. Vi har utvärderat tusentals digitala kanaler globalt, på mer än 50 språk, för allt från multinationella koncerner, till statliga verk och små frivilligorganisationer.

Vår erfarenhet hjälper er att förstå och möta användarna på deras villkor.