Oberoende utvärdering

 

Vi skräddarsyr utvärderingar utifrån era behov och mål. Vi sätter upp mätningen, samlar in data, analyserar den och presenterar resultaten. Det enda ni behöver göra är att hjälpa oss förstå er verksamhet och era digitala mål så att vi kan göra ett bra jobb.

Våra tjänster ger er insikt om era användare och hur de upplever och använder era digitala kanaler. I mer komplexa situationer kartlägger och analyserar vi upplevelsen i flera kanaler, inklusive anställda och offlinekunder, och drar slutsatser om hur de samspelar.
All data vi samlar in från flera kanaler analyseras tillsammans vilket ger möjligheten att få en full bild av alla interaktioner med stakeholders. Vi har skräddarsydda paket för de flesta industrier och branschindex som låter er jämföra er prestation med andra.


 
 

Vi utvärderar

Digitala kanaler

Webbplatser
Mobilappar
Intranät
Extranät
E-tjänster
Sociala medier

Offlineupplevelser

Kundupplevelser
Medlemsupplevelser
Medarbetarupplevelser
Gästupplevelser


Vi använder följande verktyg

Datainsamling

WEBBUNDERSÖKNING
Vårt webbundersökningsverktyg Sitester Survey, har utvecklats under många år för att fånga så användbara resultat som möjligt från användare in action. Vi är noga med att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle till rätt användare. Över 8 000 000 användare från hela världen har svarat på vår undersökning.

APPUNDERSÖKNING
Vår appundersökning är en kortare version av webbundersökningen. Ca. 30% av användarna svarar på den.

TRACKING
Vi använder trafikdata från Google Analytics. Vi spårar varje användare och undersökningsrespondent vilket ger möjligheten till en mycket detaljerad analys av beteende och konvertering på målgruppsnivå.

E-MAILUNDERSÖKNING
För att följa upp webb- eller appundersökningen eller för att göra kundundersökningar använder vi e-mailundersökningar för specifika målgrupper och paneler. Exempelvis för A/B tester, NKI-undersökningar eller andra utvärderingar.

SOCIALA MEDIER
Vi gör undersökningar i flera olika sociala medier, exempelvis Facebook, LinkedIn och Youtube.

Datapresentation & Analys

KUND-LOG IN
All data presenteras i realtid i er kundzon.

QLIKVIEW
I vår Qlikviewapplikation E-bis kan ni göra avancerad dataanalys.

EXECUTIVE REPORT
Executive Report är en periodisk e-mailrapport som sammanfattar hur ni ligger till mot era viktigaste KPI för digitala och andra kanaler.


Vill du veta mer?