GDPR hos E-Space

I och med att en ny Europeisk Dataskyddsförordning ("GDPR") träder i kraft den 25 maj 2018 kommer vi på E-Space att i god tid göra några smärre förändringar i våra tjänster och villkor. Ni som använder våra tjänster kommer inte att märka någon större förändring, men eftersom det talas mycket om GDPR just nu så vill vi gärna informera tydligt om vad vi gör och varför.

E-Space tar även i framtiden det fulla personuppgiftsansvaret för alla data som samlas in med våra tjänster. Självklart behandlar vi alltid personuppgifter enligt gällande lagar och regler. Eftersom dessa nu uppdateras så har vi har gjort en del förändringar i våra databasstrukturer och i interna policys. Vi ändrar också vissa formuleringar i enkäterna för att ytterligare förtydliga samtycke och för att undvika att samla in personuppgifter i fritextfält.

Alla nya tjänster som läggs upp kommer från och med 180201 att innehålla de nya formuleringarna. I redan aktiva enkäter kommer vi att göra en revidering i formuleringarna under april och maj månad 2018. Om Du har en aktiv enkät från oss under den tiden så kommer vi att kontakta Dig och meddela datum för förändringarna.

E-Space har identifierat alla personuppgifter som samlas in och finns i våra databaser Vi har gjort en genomgång och beslutat hur varje del skall hanteras. Alla uppgifter som finns i E-Space register har lagligt stöd i form av samtycke. Vi har också infört nya policys och processer för hantering av de olika registren.

De viktigaste personuppgifterna som finns i våra register är:

Uppgifter som lämnas vid registrering i kundpanel

NAMN - SPARAS I SEPARAT DATABASE OCH RENSES BORT EFTER 2 ÅR

E-POSTADRESSER - SPARAS I SEPARAT DATABASE OCH RENSAS BORT EFTER 2 ÅR

TELEFONNUMMER - SPARAS I SEPARAT DATABASE Och RENSAS BORT EFTER 2 ÅR

 

Uppgifter som lämnas för att respondenten vill bli kontaktad

Namn

Levereras till kund och rensas bort efter 60 dagar

E-postadresser

Levereras till kund och rensas bort efter 60 dagar

Telefonnummer

Levereras till kund och rensas bort efter 60 dagar

 

Sessiondata

IP-adresser

Sparas inte efter avslutad enkät

MAC-nummer

Sparas inte efter avslutad enkät

Övriga identifierbara data

Sparas inte efter avslutad enkät

 

Övriga personuppgifter

Personuppgifter i fritextsvar

Rensas bort dagligen

All insamlad personinformation lämnas under sekretess. Lämnad e-postadress lagras endast hos E-Space och lämnas ej ut till någon part, såvida inte respondenten ber om det. Uppföljande undersökningar baserade på lämnade e-postadresser görs endast av   E-Space åt respektive E-Space-kund som samlat in adresserna i sina undersökningar.   E-postadresser säljs aldrig vidare. En respondent kan själv begära att få sina personuppgifter raderade från E-Space register, rätten att bli glömd. Maila oss sådan begäran på denna adress: info@e-space.se.

Om Du eller någon annan i Er organisation vill veta mer om hur E-Space samlar in och hur vi hanterar personuppgifter så kontakta oss gärna via info@e-space.se.

Med E-Space tjänster är GDPR inte ett hinder för att samla in data om sina användare. Vi skriver gärna ett avtal om hanteringen av personuppgifter. Har Du några frågor om detta eller något annat som gäller GDPR så är Du varmt välkommen att kontakta E-Space Personuppgiftsansvarige Torbjörn Dittmer.

Tänk också på att hela arbetet med webbplatsen kan komma att påverkas av GDPR. Läs gärna lite om det här: Vad innebär GDPR för webbarbetet?