E-Space behandling av personuppgifter

Nedan beskrivs hur E-Space hanterar personuppgifter. Har Du några frågor om detta eller något annat som gäller GDPR så är Du varmt välkommen att kontakta E-Space Personuppgiftsansvarige Torbjörn Dittmer.

Den beskrivna hanteringen av personuppgifter gäller för alla E-Space tjänster som startas från 2018-04-01.

Personuppgiftsansvar

E-Space tar personuppgiftsansvaret för alla data som samlas in via våra tjänster. Vi är inte personuppgiftsbiträde. Det innebär att vi inte lämnar ut respondenternas personuppgifter till våra kunder såvida respondenterna själva inte ber om det.

Datahantering

Alla data samlas in direkt på E-Space servrar utan att passera kundens system.

Anonymitet

I normalfallet är respondenterna helt anonyma. De kan dock själva välja att frångå sin anonymitet genom att registrera sig i E-Space kundpanel eller på annat sätt själva skriva in sina personuppgifter. I de fallen sker det med tydligt samtycke och information om vem som får tillgång till personuppgifterna och vad de kan komma att användas till.

Samtycke

E-Space har samtycke för alla personuppgifter som samlas in via våra tjänster. Respondenterna kan givetvis be oss att radera deras personuppgifter, varpå vi gör det inom 72 timmar.

Personuppgifter

I våra tjänster samlar vi in personuppgifter i begränsad omfattning. De data som kan anses vara personuppgifter redovisas nedan.

Uppgifter som lämnas vid registrering i kundpanel

NAMN

Sparas i separat databas hos E-Space och rensas bort efter 2 år. Denna information delas inte med våra kunder eller någon annan.

E-POSTADRESSER

Sparas i separat databas hos E-Space och rensas bort efter 2 år. Denna information delas inte med våra kundereller någon annan.

TELEFONNUMMER

Sparas i separat databas hos E-Space och rensas bort efter 2 år. Denna information delas inte med våra kundereller någon annan.

Uppgifter som lämnas för att respondenten vill bli kontaktad

Namn

Levereras till kund och rensas bort efter 60 dagar

E-postadresser

Levereras till kund och rensas bort efter 60 dagar

Telefonnummer

Levereras till kund och rensas bort efter 60 dagar

 

Sessiondata

IP-adresser

Sparas inte efter avslutad enkät

MAC-nummer

Sparas inte efter avslutad enkät

Övriga identifierbara data

Sparas inte efter avslutad enkät

 

Övriga personuppgifter

Personuppgifter i fritextsvar

Rensas bort dagligen

Begäran om att radera uppgifter

En respondent kan själv begära att få sina personuppgifter raderade från E-Space register. Maila oss sådan begäran på denna adress: info@e-space.se.