Uavhengig evaluering

 

Vi skreddersyr evalueringene på bakgrunn av behov og mål. Vi ordner med målingen, samler inn data, analyserer dem og presenterer resultatene. Det eneste dere trenger å gjøre, er å hjelpe oss med å forstå virksomheten deres og hvilke digitale mål dere har, slik at vi kan gjøre en god jobb.

Våre tjenester gir dere kunnskap om brukerne og hvordan de opplever og bruker de digitale kanalene deres. I mer komplekse situasjoner kartlegger og analyserer vi opplevelsen i flere kanaler, deriblant ansatte og offline-kunder, og trekker konklusjoner om hvordan samspillet dem imellom fungerer.
Alle data vi samler inn fra flere kanaler, analyseres samlet, slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde av all interaksjon med interessenter. Vi tilbyr skreddersydde pakker for de fleste bransjer, som gjør at dere kan sammenligne egne prestasjoner med andres.


 
 

Vi evaluerer

Digitale kanaler

Nettsteder
Mobilapper
Intranett
Ekstranett
E-tjenester
Sosiale medier

Offline-opplevelser

Kundeopplevelser
Medlemsopplevelser
Medarbeideropplevelser
Gjesteopplevelser


Vi bruker følgende verktøy

Datainnsamling

NETTUNDERSØKELSER
Vårt nettundersøkelsesverktøy Sitester Survey er utviklet gjennom en årrekke for å gi så nyttige resultater som mulig. Vi er nøye med å stille de riktige spørsmålene til riktig tid og til de riktige brukerne. Over 8 000 000 brukere fra hele verden har svart på vår undersøkelse.

APPUNDERSØKELSE
Vår appundersøkelse er en kortere versjon av nettundersøkelsen. Ca. 30 % av brukerne svarer på den.

TRACKING
Vi benytter trafikkdata fra Google Analytics. Vi sporer hver enkelt bruker og respondent i undersøkelsene, noe som gir grunnlag for en meget detaljert analyse av atferd og konvertering på målgruppenivå.

E-POSTUNDERSØKELSE
For å følge opp nett- eller appundersøkelsen eller for å gjennomføre kundeundersøkelser benytter vi e-postundersøkelser for bestemte målgrupper og paneler. For eksempel for A/B-tester, NKI-undersøkelser eller andre evalueringer.

SOSIALE MEDIER
Vi gjør undersøkelser i flere sosiale medier, blant annet Facebook, LinkedIn og Youtube.

Datapresentasjon og analyse

KUNDEPÅLOGGING
Alle data presenteres i sanntid i kundesonen deres.

QLIKVIEW
I vår Qlikview-applikasjon E-bis kan dere foreta avansert dataanalyse.

EXECUTIVE REPORT
Executive Report er en periodisk e-postrapport som oppsummerer status i forhold til de viktigste KPI-ene for digitale og andre kanaler.


Vil du vite mer?