GDPR hos E-Space

I og med at en ny Europeisk databeskyttelses lov ("GDPR") trer i kraft fra 25 mai 2018 kommer vi i E-Space i god tid å gjøre noen små forandringer i våre tjenester og vilkår. Dere som benytter våre tjenester kommer ikke til å merke noen større forandringer, men fordi det er mye snakk om GDPR nå, så vil vi gjerne informere tydelig om hva vi gjør og hvorfor.

E-Space tar også i framtiden det fulle personopplysningsansvaret for alle data som samles inn via våre tjenester. Selvfølgelig behandler vi alltid personopplysninger i samsvar med gjeldene lover og regler. Fordi disse nå oppdateres har vi gjord en del endringer i vår databasestruktur og interne policys. Vi endrer også noen formuleringer i spørreundersøkelsene for å presisere enda bedre samtykke til deltagelse og for å unngå å samle inn personopplysninger i fritekstsvar.

Alle nye tjenester som starter fra og med 18.02.2018 kommer til å inneholde de nye formuleringene. I pågående undersøkelser kommer vi til å gjøre en revidering i formuleringer i løpet av april og mai måned 2018. Om Du har en aktiv undersøkelse fra oss på denne tiden kommer vi til å kontakte deg og gi beskjed om når vi gjør endringer på din undersøkelse.

E-Space har identifisert alle personopplysninger som samles inn og som finnes i våre databaser. Vi har gjort en gjennomgang og besluttet hvordan hver del skal håndteres. Alle opplysninger som finnes i E-Space sine registre har lovlig støtte i form av samtykke. Vi  har også innført nye policys og prosesser for håndtering  av de ulike registrene.

De viktigste personopplysningene som finnes i våre registere er:

Opplysninger som legges igjen ved registrering i kundepanel

Navn - Spares i separat database og renses bort efter 2 år

E-postadresser - Spares i separat database og renses bort efter 2 år

Telefonnummer - Spares i separat database og renses bort efter 2 år

Opplysninger som legges igjen fordi respondentene vil  bli kontaktet

Navn - Leveres til kunde og renses bort efter 60 dager

E-postadresser - Leveres til kunde og renses bort efter 60 dager

Telefonnummer - Leveres til kunde og renses bort efter 60 dager

Sessiondata

IP-adresser - Spares ikke etter avsluttet undersøkelse

MAC-nummer - Spares ikke etter avsluttet undersøkelse

Øvrige identifiserbare data - Spares ikke etter avsluttet undersøkelse

Øvrige personopplysninger

Personopplysninger i fritekstsvar - Renses bort daglig

 

All innsamlet personinformasjon står under personvern. Leverte e-postadresser lagres kun hos E-Space og leveres ikke ut til noen part såfremt ikke respondenten ber om det. Oppfølgende kundeundersøkelser basert på leverte e-postadresser gjøres kun av E-Space for de kundene som har samlet inn adressene i sine respektive undersøkelser i regi av E-Space. E-postadresser selges aldri videre. En respondent kan selv be om å få sine personopplysninger fjernet fra registeret.

E-Space register. Mail om dette sendes til: info@e-space.se.

Om du eller noen andre i din organisasjon vil vite mer om hvordan E-Space samler inn og hvordan vi håndterer personopplysninger, ta gjerne kontakt via info@e-space.se.

Med E-Space tjenester er GDPR ikke et hinder for å samle inn data om sine besøkende. Vi skriver gjerne en avtale om håndtering av personopplysninger. Har du noen spørsmål om dette eller noe annet som gjelder GDPR, ta gjerne kontakt med Arne Isaksen eller vår personopplysningsansvarlige Torbjörn Dittmer. torbjorn.dittmer@e-space.se

Tenk også på at hele arbeidet med nettsidene kan komme til å bli påvirket av GDPR. Les gjerne litt om det her: Hva innebærer GDPR for arbeid på nettsidene?