Finfa - en del av Svenskt Näringsliv

Screen Shot Sandvik home.jpg
 

Finfa som är en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.

Finfa samkör webbutvärdering och NKI-undersökning för att kunna dra djupare slutsatser om hur man interagerar med sina medlemmar i olika kanaler. Genom att använda samma måltal i alla kanaler kan man identifiera vilka delar av verksamheten som mer eller mindre påverkar den totala nöjdheten och var man ska koncentrera förbättringsinsatserna.

NKI-undersökningen visar att de medlemmar som använder finfa.se i sitt dagliga arbete är mycket mer nöjda med Finfa som helhet än de som inte gör det.

Att webbplatsen är mycket uppskattad vet man redan från webbplatsutvärderingen som Finfa kontinuerligt genomför. Kombinerat med NKI resultaten blir det tydligt att man kan höja nöjdheten bland medlemmar ytterligare genom att uppmuntra dem att använda finfa.se.

Några kommentarer från webbanvändarna är:

  • Bara hemsidan är som en hel yrkesutbildning ;.)
  • Jag gillar verkligen Finfas sida!
  • Har alltid funnit den informationen jag sökt när jag besökt finfa.se
  • Hemsidan finfa.se är väldigt informativ och mycket lätt att förstå

- Vi kommer använder resultaten som underlag för att vidareutveckla verksamheten och tjänsterna i strävan att vara en bra partner för arbetsgivarna i frågorna gällande kollektivavtalade försäkringar, säger Mari Holm, kommunikationschef på Finfa – en del av Svenskt Näringsliv.