Sandvik

Screen Shot Sandvik home.jpg
 

Tillsammans med E-Space och byrån NetRelations jobbar Sandvik Groups kommunikationsavdelning i en process med kontinuerlig utveckling och uppföljning för att koncernwebbplatsen home.sandvik ska motsvara användarnas och företagets behov.

Resultatet av arbetet är att användarnas betyg på home.sandvik har ökat stadigt varje år från 2011. Under hösten 2016 fick webbplatsen 4,37 av 5 möjliga i betyg från användarna och toppar nu E-Space benchmark för internationella koncernwebbplatser.

77% av alla användare på webbplatsen hittar vad de söker med en Find Score på 69 av maximalt 100, vilket är bland de högsta siffror som E-Space har uppmätt. För de prioriterade målgrupperna är siffran ännu högre. Bland de 100 sajter som finns i benchmark för internationella koncernwebbplatser så är genomsnittlig Find Score 40.*

En nyckel till de fina resultaten har varit att kontinuerligt mäta och analysera användarnas upplevelse, behov och nöjdhet på målgruppsnivå.

 – Det hjälper oss i arbetet med att utveckla webbplatsens struktur, innehåll och funktionalitet efter de viktigaste målgruppernas behov och förväntningar. Vi jobbar också för att enkelt dirigera kunder och potentiella kunder vidare till Sandviks webbplatser för våra olika produkt- och tjänsteerbjudanden, säger Anki Hallman, Channel Specialist inom Sandvik Group.

Exempelvis har affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology och produktområde Sandvik Coromant egna webbplatser som vänder sig direkt till användargruppen kunder. De webbplatserna gör egna utvärderingar med E-Space för att optimera användarupplevelsen för sina målgrupper.


* Find score är skillnaden mellan andelen (%) användare som lyckas fullt ut med att fullfölja sitt ärende på webbplatsen och alla som inte lyckas med det.